O Stowarzyszeniu

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w grudniu 1993 r. przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka uwzględniającej wymiary biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

Stowarzyszenie ma charakter ekumeniczny, tworzone jest przez osoby różnych wyznań chrześcijańskich.

Oddział Krakowski został powołany przez Zarząd Główny SPCh na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 listopada 2003 roku.
Zarząd Krakowskiego Oddziału SPCH w latach 2016 - 2019

Przewodnicząca - Romana Petrymusz e-mail: romapetrymusz@gmail.com
tel: 534-108-608

Sekretarz - Krzysztof Fil
Skarbnik - Krzysztof Adamus


Komisja rewizyjna
Henryka Machej
Danuta Krupa
Konto Oddziału Krakowskiego SPCh

Składki członkowskie (100 pln) można wpłacać na konto bankowe naszego Oddziału:

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH ODDZIAŁ KRAKOWSKI
UL. KORZENIAKA 16
30-298 KRAKÓW

Raiffeisen POLBANK
96 1750 0012 0000 0000 2323 8217