Sekcja Psychoterapii

W ramach Oddziału działa sekcja psychoterapii.

Celem sekcji jest:
1) Rozwijanie koncepcji psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim.
2) Wypracowywanie i rozwijanie standardów zawodowych i etycznych realizowanych
przez członków Sekcji.
3) Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego członków Sekcji.
4) Dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej.

Aktualnie członkami sekcji są absolwenci Studium Psychoterapii SPCh, którzy w ramach swojej działalności prowadzą Gabinet Psychoterapii Integratywnej.