Materiały do pobrania:


Statut SPCh PDF
Informator SPCh PDF
Deklaracja członka zwyczajnego PDF
Deklaracja członka wspierającego PDF
H. Machej, Mistyka - psychopatologia czy dobrostan psychiczny?
Artykuł udostępniony za zgodą Redaktora PSYCHOTERAPII mgr. Kazimierza Bierzyńskiego
PDF
Refleksja p. Henryki Machej dotycząca przyczyn powstania
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
PDF